Crkva sv. Trojice u Dobrinju

Crkva sv. Jeronima u Staroj Baški

Crkva sv. Nikole na Ogrulu

Župna crkva sv. Trojice

Crkva sv. Dunata

Svetište Majke Božje Goričke

Župna crkva Presvete Trojice u Baški

Samostan i crkva sv. Lucije

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka