Nakon što su dobili duždevo odobrenje 1766., Puntari su se odlučili za gradnju župne crkve. Zajedničkim radom građana i novčanom potporom mjesnih bratovština, crkva je brzo sagrađena. Na primjeru podizanja ove crkve može se pratiti i demografski rast u Puntu i okolici. Na crkvi je već 1840. započeta prva adaptacija i tada je znatno proširena, a pridodan joj je i zvonik. Broj stanovnika nastavio je rasti i u 20. stoljeću pa je već 30-ih godina crkva nanovo proširivana. Ondašnje su se vlasti trudile da veličina crkve prati rast broja stanovnika te da ni u jednom trenutku ne bude puku pretijesna. Na glavnom oltaru nalazi se pravo remek-djelo baroknoga skulptorskog izričaja, poteklo sredinom 18. stoljeća iz radionice Pavla Riedla. Ovaj razigrani i vješto izrađen oltar prvotno se nalazio u crkvi sv. Nikole u Senju te je 1790. prenesen u Punat. Na glavnom oltaru nalazi se još jedan umjetnički rad kojemu treba posvetiti pažnju, a riječ je o oltarnoj pali s prikazom propovijedi sv. Ivana. To je djelo poznatoga venecijanskog baroknog umjetnika Domenica Fedelija zvanog Il Maggiotto.