U Baški, gotovo u središtu naselja, stoji skromna crkvica podno koje se nalaze ostaci jedne od najveličanstvenijih starokršćanskih crkava ne samo na otoku Krku nego i u Hrvatskoj i na Jadranu. Na ovom se mjestu prije tisuću pet stotina godina nalazila dojmljiva dvojna starokršćanska bazilika s krstionicom. Podnica cijeloga sakralnog kompleksa bila je ukrašena grandioznim mozaikom. Ovaj mozaički pod, od kojega je istražen tek manji dio, stoji rame uz rame s najvećim crkvama kršćanskoga svijeta poput Aquileie, Ravenne, Salone.

Sjeverna je bazilika bila veća od južne i poput velike sačuvane bazilike u Mirinama kraj Omišlja, u svoj je tlocrt prenijela ideju kršćanske vjere – križ. Križ je postao glavni motiv i u oblikovanju krstionice (baptisterija) i krsnog zdenca (piscine) te stoji kao unikum u sakralnoj arhitekturi ranokršćanskog svijeta.