U samom centru Dobrinja, na trgu, nalazi se crkva sv. Trojice (pučkog naziva  sv. Antun). Izvori je spominju već 1480. godine. Danas je od crkve ostala sačuvana jednobrodna longitudinalna građevina sa svetištem na jugoistoku. Iako je crkva od 15. stoljeća prošla kroz niz preinaka, na njoj se do danas jasno prepoznaju ranija razdoblja. Prilikom posljednje sanacije građevine prezentirana je i otkrivena romanička faza crkve, vidljiva u nizovima pravilnih klesanaca tipičnih za romaničku gradnju. U višekratno presloženom podzidu ispod crkve uzidane su javne mjere. Pretpostavlja se da su mjere namijenjene vinu i žitu nastale krajem 15. stoljeća.

Crkva se danas koristi kao izložbeni prostor u kojem možete pogledati niz važnih eksponata sakupljenih na prostoru Dobrinjštine. Jedan od predmeta ove zbirke je i poznati Maskeron, skinut s kuće koja se nalazi sjeverno od crkve. Riječ je vrlo dojmljivoj skulpturi, glavi muškarca, za koju se pretpostavlja da je rad lokalnoga pučkog autora iz 1738. godine. Tajnovit i misteriozan, ovaj je rad postao jedan od zaštitnih znakova Dobrinja.