U Puntarskom zaljevu, na raskrižju putova koji vode prema Puntu, Vrbniku i Korniću, na morskoj obali stoji crkva sv. Dunata. Crkva je nastala u 12. stoljeću, u doba romanike, kao centralna građevina u obliku trolista s kupolom. Svoj je titular dobila prema zadarskom biskupu i svecu Donatu, kao očito jak zadarski utjecaj na otok u 12. stoljeću. Danas su sačuvani tek rekonstruirani ostaci crkve budući da je uništena 1945. u eksploziji spremišta municije koje se nalazilo u njezinoj blizini.