Izgradnju župne crkve Presvete Trojice u Baški uvjetovalo je spuštanje Bašćana prema moru pa je dotadašnja župna crkva sv. Ivana bila predaleko za svakodnevno bogoslužje. Podizanje nove crkve započelo je 1724., a crkva je posvećena 1740. godine.

Riječ je o baroknoj trobrodnoj građevini sa zvonikom visokim dvadeset osam metara, sagrađenim 1766. godine. Znatni građevinski zahvati na crkvi izvedeni su u 20. stoljeću kada je u eklektičnom stilu oblikovano ulazno pročelje. U unutrašnjosti crkve ističu se bogato ukrašeni oltari. Glavni oltar krasi likovni rad mjesnog majstora iz 18. stoljeća Frana Jurića. Na slici je svečano prikazano Presveto Trojstvo i krunidba Bogorodice. Radovi ovog umjetnika mogu se pogledati i na otoku Košljunu. Jedan je od radova i Posljednja večera, dugo vremena pripisivana venecijanskom majstoru Palmi Mlađem. Ipak je sigurnije tvrditi da je ta slika kasnorenesansni rad majstora iz Palmina kruga.