U Jurandvoru, manjem naselju sjeverno od Baške, nalazi se crkva sv. Lucije. Crkva je nastala u razvijenome srednjem vijeku, u doba romanike, kao jednobrodna građevina istaknute polukružne apside, sa zvonikom na pročelju.  Zidovi uokolo crkve ostaci su benediktinskog samostana u čijem je sklopu bilo i ovo sakralno zdanje. Arheološkim istraživanjem ustanovljeno je da su samostan i crkva nastali na starijoj antičkoj gospodarskoj građevini. Nalaz po kojem je crkva sv. Lucije postala naširoko poznata nalazi se unutar zdanja.

Na ploči oltarne pregrade natpis je poznat kao Bašćanska ploča. Ova kamena ploča jedan je od najstarijih spomenika hrvatske povijesti. U trinaest redaka na starohrvatskom se jeziku spominje riječ „hrvatski“ i ime kralja Zvonimira, a datirana je u 1100. godinu. Pismo kojim je napisan tekst na ploči u potpunosti se razlikuje od latinice i naziva se glagoljica. Uz latinicu, glagoljica se upotrebljavala do 19. stoljeća. Izvorna je ploča 1934. preseljena u Zagreb i nalazi se u auli Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Danas je glagoljica postala jedan od zaštitnih znakova Baške, a tomu svjedoče i velike skulpture u formi glagoljskih slova postavljene uz cestu na putu prema Baški.