Župna crkva sv. Stjepana i zvonik

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari

Gradec i Frankopani

Crkva sv. Maraka

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i zvonik