Otočić Sv. Marko i bizantska utvrda

Rimski grad Fulfinum

Starokršćanska bazilika u Mirinama i ostaci troapsidalne crkve u uvali Sepen

Župna crkva Uznesenja Marijina i zvonik

Crkva sv. Marije od Izvora

Crkva sv. Mihovila (Majke Božje od Zdravlja)

Mozaik s prikazom Tritona

Samostani na Trgu glagoljaša