Samostan i crkva sv. Lucije

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka

Crkva sv. Krševana u Milohnićima

Franjevački samostan – Porat

Franjevački samostan – Glavotok

Ostaci crkve sv. Apolinara i nova župna crkva sv. Apolinara

Arheološki lokalitet Cickini/lapidarij

Malinska-Dubašnica