Župna crkva sv. Trojice

Crkva sv. Dunata

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

Franjevački samostan – Košljun

Svetište Majke Božje Goričke

Župna crkva Presvete Trojice u Baški