Crkva sv. Filipa i Jakova

Crkva sv. Petra – Soline

Župna crkva sv. Stjepana i zvonik

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari

Gradec i Frankopani

Crkva sv. Maraka