Ostaci crkve sv. Apolinara i nova župna crkva sv. Apolinara

Arheološki lokalitet Cickini/lapidarij

Malinska-Dubašnica

Otočić Sv. Marko i bizantska utvrda

Rimski grad Fulfinum

Starokršćanska bazilika u Mirinama i ostaci troapsidalne crkve u uvali Sepen

Župna crkva Uznesenja Marijina i zvonik

Crkva sv. Marije od Izvora