Svetište Majke Božje Goričke

Župna crkva Presvete Trojice u Baški

Samostan i crkva sv. Lucije

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka

Crkva sv. Krševana u Milohnićima

Franjevački samostan – Porat

Franjevački samostan – Glavotok