Crkva sv. Trojice u Dobrinju

Crkva sv. Jeronima u Staroj Baški

Crkva sv. Nikole na Ogrulu

Župna crkva sv. Trojice

Crkva sv. Dunata

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

Franjevački samostan – Košljun