Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Jurja

Crkva sv. Mavra

Crkva sv. Mavra

Na vrhu brijega, južno od Vrbnika, još i danas u pejzažu niskog raslinja i gromača izranjaju ostaci stare crkvice sv. Mavra.

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i zvonik

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i zvonik

Današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, smještena na topografski najvišem dijelu naselja, jednobrodna je dvoranska građevina položena u smjeru sjever-jug, velike i prostrane pravokutne apside izbačene u prostor sa sjeverne strane. S istočne strane apside nalazi se sakristija, a uza zapadni zid apside je kapela Blažene Djevice Marije od Porođenja sagrađena 1505. godine.

Vrbnik

Vrbnik

Na vrhu strme uzvisine, čak pedesetak metara ponad mora, smjestio se Vrbnik. Arheološkim istraživanjima otkriveni su počeci naseljavanja širega vrbničkog područja još u prapovijesno doba.