Kaštel, bedemi i arheološki ostaci u kafiću Volsonis

Kaštel, bedemi i arheološki ostaci u kafiću Volsonis

Bedemi grada Krka gotovo su u potpunosti sačuvani, a u svojemu najstarijem dijelu sežu čak u prapovijesno doba. Zna se da je prapovijesni grad Curicta (Krk) bio utvrđen zidinama.

Katedrala, Sv. Kvirin i zvonik

Katedrala, Sv. Kvirin i zvonik

Krčka katedrala nosi titular Blažene Djevice Marije, a prema pronađenom natpisu o izgradnji, crkva je vjerojatno postojala još u drugoj polovici 5. i početkom 6. stoljeća pa se njezin titular vezuje uz Efeški koncil (431.) i veliko slavlje prigodom priznanja Marije kao Majke Božje.

Krk

Krk

Najstariji tragovi grada Krka i okolice sežu u prapovijest, a njihovu povijest krojile su izmjene starosjedilaca i došljaka počevši od Liburna, zatim Rimljana, Slavena, Mlečana...

Crkva sv. Klementa u Klimnu

Crkva sv. Klementa u Klimnu

Crkva sv. Klementa u Klimnu u izvorima se spominje još 1381. kao vlasništvo obitelji Malatestinić iz Solina. Uz crkvu se u 16. stoljeću veže bratovština sv. Klementa.

Crkva sv. Petra u Gabonjinu

Crkva sv. Petra u Gabonjinu

Crkva sv. Petra na vrhu uzvisine kod Gabonjina izvorno je bila srednjovjekovna crkva i datira se u 13./14. stoljeće.

Crkva Svih Svetih u Sužanu

Crkva Svih Svetih u Sužanu

Crkva Svih Svetih u Sužanu datirana je u 1514. kada je sagrađena pod patronatom bratovštine Svih Svetih iz Sužana.

Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa

Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa

Crkva sv. Jurja na brdu kod Krasa sačuvana je tek djelomično, u arheološkom sloju.

Crkva sv. Filipa i Jakova

Crkva sv. Filipa i Jakova

Na skrovitome malom brežuljku poviše Solina nalazi se srednjovjekovna crkva sv. Filipa i Jakova. U izvorima se spominje još u drugoj polovici 14. stoljeća.

Crkva sv. Vida

Crkva sv. Vida

Crkva sv. Vida spada u najstarije dobrinjske crkve. Pretpostavlja se da je sagrađena 1100. godine. Za njezina se graditelja navodi majstor Dragoslav.

Crkva sv. Petra – Soline

Crkva sv. Petra – Soline

Uvala sv. Petra spominje se još u staroj glagoljskoj ispravi, kupoprodajnom ugovoru iz 1379., a potom u glagoljskoj ispravi kneza Ivana Frankopana iz 1465., u kojoj se naziva „zemlja svetoga Petra“.

Župna crkva sv. Stjepana i zvonik

Župna crkva sv. Stjepana i zvonik

Župna crkva sv. Stjepana spada u starije kapitulske crkve, o čemu svjedoči glagoljska listina iz 1100. koja ju spominje. Crkvu je 1512. posvetio krčki biskup Dunat a Turre.

Dobrinj

Dobrinj

Dobrinjsko je područje gusto naseljavano od prapovijesti do danas. Najraniji datirani nalazi potječu iz ranoga željeznog doba, ali se pretpostavlja da je područje bilo naseljeno i prije, tijekom neolitika, a prema nekim znakovima i za vrijeme mezolitika.

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari

Crkva sv. Ivana Krstitelja i Kapari

Na putu koji vodi prema vrbničkoj luci (Namori) nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika Vrbnika. Crkvu je u 14. stoljeću dao izgraditi pop Damjan, vjerojatno 1323. godine.

Gradec i Frankopani

Gradec i Frankopani

U gustoj šumi nedaleko od Risike, gotovo sakriven, nalazi se lokalitet poznat pod nazivom Gradec. Sačuvani su ostaci velikog Kaštela-utvrde knezova Frankopana.

Crkva sv. Maraka

Crkva sv. Maraka

Nedaleko od naselja Risika, na izbočenoj punti, nalaze se ostaci skromne ruševne crkve sv. Maraka (sv. Marka).