Župna crkva sv. Trojice

Župna crkva sv. Trojice

Nakon što su dobili duždevo odobrenje 1766., Puntari su se odlučili za gradnju župne crkve. Zajedničkim radom građana i novčanom potporom mjesnih bratovština, crkva je brzo sagrađena.

Crkva sv. Dunata

Crkva sv. Dunata

U Puntarskom zaljevu, na raskrižju putova koji vode prema Puntu, Vrbniku i Korniću, na morskoj obali stoji crkva sv. Dunata.

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Crkva sv. Jurja na Maloj Krasi

Na lokalitetu Mala Kras, svega nekoliko kilometara južno od Punta, nalaze se ostaci romaničke crkve sv. Jurja.

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

Arheološki lokalitet sv. Petar na Kanajtu

U Puntarskoj uvali na području Kanajt, ponad marine, nađeni su ostaci zanimljive sakralne građevine, možda bi najbolje bilo reći „crkve babuške“.

Franjevački samostan – Košljun

Franjevački samostan – Košljun

Otok Košljun pravi je dragulj smješten u zaljevu ispred Punta, a fratar Mavro Velnić slikovito ga je ovako opisao: „Biti na Krku, a ne vidjeti Košljun slično je kao biti u Rimu, a ne vidjeti Papu.“

Punat

Punat

Punat je turističko mjesto smješteno u pitoresknom zaljevu u jugozapadnom dijelu otoka. Već je na ulasku u Punat posjetitelj počašćen ljepotom koja se ne očekuje u cestovnom prometu.

Korintija

Korintija

Istočno od zaljeva u kojem se smjestila Baška nalaze se dvije duboko uvučene uvale, Vela i Mala luka. Ti usjeci mora u kopno sa sjeverne i južne strane izolirali su mali poluotok Sokol.

Crkva sv. Ivana

Crkva sv. Ivana

Na uzvisini sjeveroistočno od današnje Baške nalazi se crkva sv. Ivana Krstitelja. Građevina je romaničkog postanka, monovolumenska, s apsidom izbočenom na istočnoj strani.

Svetište Majke Božje Goričke

Svetište Majke Božje Goričke

Ova je crkva već dugo vremena, čak od 16. stoljeća, mjesto hodočašća ne samo mještana Baške već i cijelog otoka.

Župna crkva Presvete Trojice u Baški

Župna crkva Presvete Trojice u Baški

Izgradnju župne crkve Presvete Trojice u Baški uvjetovalo je spuštanje Bašćana prema moru pa je dotadašnja župna crkva sv. Ivana bila predaleko za svakodnevno bogoslužje.

Samostan i crkva sv. Lucije

Samostan i crkva sv. Lucije

U Jurandvoru, manjem naselju sjeverno od Baške, nalazi se crkva sv. Lucije. Crkva je nastala u razvijenome srednjem vijeku, u doba romanike, kao jednobrodna građevina istaknute polukružne apside, sa zvonikom na pročelju.

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Lokalitet Mira kraj Jurandvora

Uz cestu koja vodi prema Baški, nedaleko od Jurandvora, nalaze se ostaci starokršćanskoga sakralnog zdanja iz 5. stoljeća, otkriveni nedavno, kada se ispod oranice pojavila mozaička podnica stare crkve.

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka

Arheološki ostaci ispod kapele sv. Marka

U Baški, gotovo u središtu naselja, stoji skromna crkvica podno koje se nalaze ostaci jedne od najveličanstvenijih starokršćanskih crkava ne samo na otoku Krku nego i u Hrvatskoj i na Jadranu.

Baška

Baška

Život na bašćanskom prostoru uvjetovala je bogata udolina otvorena prema moru. Naseljenost ovdje nije bila uvijek vezana uz jedno mjesto, kao što je slučaj s Krkom, Omišljem ili Dobrinjem.

Crkva sv. Krševana u Milohnićima

Crkva sv. Krševana u Milohnićima

Nedaleko od sela Milohnići nalazi se pravi dragulj crkvene arhitekture na otoku Krku. Kamena crkva sakrivena je u gustoj šumi i dostupna pogledu posjetitelja tek kada stignu na šljunčani seoski put.