Današnja župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, smještena na topografski najvišem dijelu naselja, jednobrodna je dvoranska građevina položena u smjeru sjever-jug, velike i prostrane pravokutne apside izbačene u prostor sa sjeverne strane. S istočne strane apside nalazi se sakristija, a uza zapadni zid apside je kapela Blažene Djevice Marije od Porođenja sagrađena 1505. godine. Pročelje na južnoj strani oblikovano je u klasicističkoj maniri trima pravokutnim otvorima, portalom i parom bočno postavljenih prozora te dvjema nišama polukružno zaključenima i simetrično postavljenima u zidni plašt pročelja. Uz istočni zid crkvene dvorane nalaze se dvije kapele. Prva smještena bliže ulazu nosi titular Gospe od Ružarija i datirana je u 15. stoljeća, a druga je, danas zazidana, kapela Prikazanja Marijina, tzv. Šegina kapela iz 1546. godine. Na glavnom oltaru crkve nalazi se raskošan pozlaćeni renesansni drveni oltar. Centralno mjesto zauzima oltarna slika s prikazom Uznesenja Blažene Djevice Marije.

O počecima crkvenog ustrojstva i same župne crkve u Vrbniku nema do danas materijalnih ili pisanih izvora. Prvi zapis o seoskom kaptolu i župniku potječe iz 1325., iz Statuta bratovštine sv. Ivana Krstitelja u Vrbniku. U Statutu se spominje pop Damjan i vrbnička župna crkva sv. Marije.

Današnji izgled crkva je dobila kasnosrednjovjekovnim i ranonovovjekovnim pregradnjama, no fizičkih dokaza o prvotnoj crkvi u Vrbniku još uvijek nema.
Opis apostolskog vizitatora Agostina Valiera iz 1579. dosad je najvažniji izvor o izgledu crkve prije građevinskih zahvata s kraja 16. i početka 17. stoljeća, a Valier ju opisuje kao manju trobrodnu crkvu s puno oltara, premalu za puk.

Nedugo nakon Valierova opisa uslijedila je velika rekonstrukcija crkve kojom su poništeni postojeći elementi i crkva je orijentirana u smjeru sjever-jug. Tom je rekonstrukcijom uništena i crkva sv. Ivana Evanđelista koju kanonska vizitacija 1565. spominje kao zasebnu građevinu, odvojenu od župne crkve u funkciji krstionice.

Nedavnim arheološkim istraživanjem u manjem vrtu, uz pročelje crkve nađeni su ostaci starije građevine s polukružnim zidom, možda apside starijega sakralnog zdanja koje prethodi današnjoj crkvi.

Zvonik, nezaobilazan motiv vrbničkoga pejzaža, nalazi se zapadno od crkve. Sagrađen je 1527., o čemu svjedoči glagoljski natpis na njegovu ulazu. Imao je četiri zvona – tri velika i jedno manje.