Na vrhu strme uzvisine, čak pedesetak metara ponad mora, smjestio se Vrbnik. Arheološkim istraživanjima otkriveni su  počeci naseljavanja širega vrbničkog područja još u prapovijesno doba. Prvi pisani spomen Vrbnika potječe iz daleke 1100. godine. Vrbnik je bio kolijevka glagoljice sa značajnom glagoljaškom školom. Još se i danas na zidovima vrbničkih kuća vide uklesani tragovi glagoljičkog pisma.

Ovo je mjesto poznato i po još nečemu – očuvanju tradicije. U to svakako spada uzgoj poznate sorte grožđa – žlahtine, od koje se proizvodi istoimeno vino. Tijekom povijesti, ali i danas, vrbničko se stanovništvo bavilo poljodjelstvom i stočarstvom. Razlog je tomu obilje plodne zemlje i prirodnih izvora podzemnih voda koji omogućuju navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta te krški krajolik uokolo naselja kao iznimno mjesto za stočarsku djelatnost.