Obilazak započnite u Omišlju. Prošetajte do pročelja župne crkve Uznesenja Marijina na kojemu ćete vidjeti komade crkvenoga namještaja i druge ostatke ranije građevine ponovno upotrijebljene kao građevinski materijal za zidanje ove crkve. Nije uvijek slučaj da se sačuvaju i starija i mlađa crkva, zato neka vaše sljedeće odredište bude napušteni crkveni kompleks u šumi nedaleko od Malinske poznat pod imenom Cickini.

Nakon ove avanture posjetite mjesto Punat. Još ćete na putu uz samu cestu vidjeti malu crkvu sv. Dunata koja je nakon II. svjetskog rata bila u potpunosti razrušena, a potom obnovljena i danas predstavlja pravi spomenik romaničke arhitekture na otoku. Nastavite prema Puntu pa na ulazu u mjesto skrenite puteljkom i posjetite ostatke crkve sv. Petra na Kanajtu. Riječ je o arheološkom lokalitetu na kojemu je crkva postojala od 6. do 19. stoljeća kada je u njoj prekinuto bogoslužje. U Puntu napravite kratak odmor i potom se upustite u avanturu na posljednja dva lokaliteta s istočne strane otoka, srednjevjekovnu crkvu sv. Petra u Solinama i renesansno zdanje Svih Svetih u Sužanu.