Bizantski castrum smješten je pod hrbatom škoja Sv. Marka na samoj citadeli, a datira ga se u 6. stoljeće. Dio castruma služio je do 16. stoljeća kao venecijanska promatračnica. Izvori spominju i dva sakralna zdanja u castrumu (crkve sv. Ivana Zlatoustog i sv. Martina) čiji se ostaci, iako teško raspoznatljivi u kamenim gromadama, i danas mogu vidjeti u vožnji automobilom preko krčkog mosta. Izduženog tlocrta, castrum je očito pratio konfiguraciju terena. Predstavljao je tzv. portal otoka Krka, nadzorni i taktični punkt obrane od nasrtaja s kopna. Otok se u starim izvorima javlja pod imenom Almis, što znači plodan, što je u opreci s njegovim današnjim stanjem u kojem prevladava goli krš.