Na sjevernom dijelu otoka, na visokoj uzvisini iznad mora, smješteno je malo mjesto Omišalj. Njegovi počeci sežu još u predrimsko doba, no potpun razvoj doživljava u srednjem vijeku. Prvi spomen Omišlja datira još u 12. stoljeće, a pod imenom Castri Musculi spominje se u idućem stoljeću, 1213.,  u sporu krčkog biskupa i omišaljskog klera. U razvoju naselja značajni su bili i krčki knezovi Frankopani koji su tu imali posjede. U 15. stoljeću, za vrijeme kneza Ivana i njegova sina Nikole, ta obitelj počinje izgradnju Kaštela, masivne branič-kule i zidova koji se nalaze s južne strane današnjeg naselja. Nedugo nakon toga Omišalj i cijeli otok potpadaju pod mletačku vlast, a naselje dobiva važnost zbog svoga strateškog položaja. Unutar njegovih zidova bila je smještena posada s kaštelanom na čelu, a u luci su bili usidreni ratni brodovi. Omišljani su se bavili  ribarstvom, stočarstvom i poljoprivredom koja iščezava industrijalizacijom prostora. U  današnje vrijeme te je grane privrede zamijenio turizam.