Malo primorsko mjesto Malinska danas je privlačno otočno turističko odredište, a nekoć je to bila važna luka i trgovište. Masovno naseljavanje ovog područja dogodilo se sredinom 15. stoljeća prema nalogu Krčkih knezova, točnije Ivana Frankopana. I Mlečani su ovaj prostor znali dobro iskoristiti pa im je luka služila za prijevoz drva, vune i raznih živežnih namirnica iz ovih krajeva u Veneciju. Luku je obilježila i malo novija povijest druge polovice 19. stoljeća, kada je 1880. u nju prvi put uplovio parobrod. Bio je to brod Lolydova društva, vozio je od Istre prema Dalmaciji i natrag, a jednom tjedno pristajao je i u Malinsku.

Općina Malinska-Dubašnica danas okuplja niz manjih mjesta izrazitih kulturnih, etnografskih i prirodnih bogatstava. Posebno se ističu etnozone Dubašnica, Miholjice-Semenje i Sršići-Sv. Vid, u kojima su sačuvane vrijednosti tradicijskoga graditeljstva 19. i ranog 20. stoljeća na otoku Krku.