Izlet započnite u Vrbniku, kolijevci glagoljaštva i dobrog vina, mjestu koje je svakako važno posjetiti ako boravite na otoku Krku. Zatim krenite u razgled pet malih skrovitih crkva od kojih je svaka posebna na svoj način.

Prvu ćete pronaći na uzvisini na izlazu mjesta, a riječ je o ostatcima crkve sv. Mavera (sv. Mavro). Zatim se uputite prema Risiki i na samoj punti uz more razgledajte crkvu sv. Maraka (sv. Marko). Pogledali ste dvije ruševne, ali vrlo važne i prekrasne crkve koje još uvijek čekaju na restauratorski zahvat. Produžite prema Dobrinju i zaustavite se u mjestu Sv. Vid i pogledajte istoimenu crkvu. Riječ je o malom romaničkom dragulju na proplanku poviše ceste izgrađenom davne 1100. godine. Sljedeća destinacija vodi vas prema Solinama, gdje se ponovno na proplanku u šumi nalazi crkva sv. Filipa i Jakova nešto mlađeg vremena nastanka od prethodne crkve. Na ovome se mjestu valja odmoriti i pripremiti za posljednju postaju ovoga izleta. Posjetite malo mjesto Klimno i crkvu sv. Klementa u kojoj se nalazi lijepi drveni renesansni oltar zaštićen kao nacionalno kulturno dobro.