Franjevački samostan u Portu nosi titular sv. Marije Magdalene. U početku je na ovome mjestu bila mala kapela s pokojim redovnikom pridošlim iz Glavotoka, no dolaskom Mlečana nakon 1480. osnovan je pravi franjevački samostan. Crkva i samostan nose kasnogotička i renesansna stilska obilježja, a izgradnja je započela već u prvim desetljećima 15. stoljeća. Najranijoj fazi gradnje odgovara križno-rebrasti svod svetišta crkve. Značajan umjetnički rad svakako je pala s glavnog oltara Girolama da Santacrocea, na kojoj je prikazana samostanska zaštitnica sv. Marija Magdalena te sv. Ivan Krstitelj, sv. Grgur papa, sv. Franjo Asiški, sv. Kvirin i Bogorodica. Godine 1557. crkva i oltar su posvećeni pa valja pretpostaviti da je crkva tada i završena.

Ovaj trećoredski samostan, kao i onaj na Glavotoku, uvelike je zaslužan za očuvanje glagoljaške tradicije na otoku. U samostanima se, i u bogoslužju i u drugim obrednim i internim molitvama, upotrebljavao staroslavenski jezik i glagoljica. Zbog toga su se i nazivali redovnicima glagoljašima, fratres Illirici. U atriju samostana danas je napravljen lapidarij u sklopu kojega je predstavljena bogata glagoljaška ostavština otoka Krka.