Crkva sv. Vida spada u najstarije dobrinjske crkve. Pretpostavlja se da je sagrađena 1100. godine. Za njezina se graditelja navodi majstor Dragoslav. U njoj je djelovala bratovština sv. Vida, poslije spojena s bratovštinom sv. Stjepana i drugim bratovštinama. Prema uredbi biskupa Hijacinta Pelegrina, u crkvi se prestala održavati misa 1790. godine. Otad je prepuštena propadanju, do 1940. kada je obnovljena i vraćena u bogoslužje.

Riječ je o jednobrodnoj srednjovjekovnoj, točnije romaničkoj građevini s visokim kamenim zvonikom na ulaznome zapadnom pročelju. Crkva ima uzdužni oblik i pravilne je orijentacije, s apsidom izbačenom na istoku. Na bočnom sjevernom i južnom zidu nalazi se po jedan stilski jednostavan prozor s romaničkim polukružnim nadvratnikom.

Crkva je tijekom posljednje konzervacije obnovljena i dobila je novi krov pa je danas vrijedan spomenik romaničke arhitekture na otoku.