Na vrhu brijega, južno od Vrbnika, još i danas u pejzažu niskog raslinja i gromača izranjaju ostaci stare crkvice sv. Mavra. Ovaj je lokalitet veoma važan za razumijevanje nastanka Vrbnika budući da se upravo na ovome mjestu, prema starim mjesnim legendama, pretpostavlja prapočetak naselja kakva danas znamo. Tragovi građevnog materijala antičke proizvodnje, razbacani po gromačama i tlu u neposrednoj blizini crkve, upućuju na naseljenost ovog područja još u prvim stoljećima naše ere. Od srednjeg vijeka provlači se legenda da je stara plemićka obitelj Frankopan upravo na ovome mjestu imala svoje dvore. Stariji autori ne isključuju mogućnost da je crkva sv. Mavra ujedno prva župna crkva u vremenu koji prethodi nastanku Vrbnika na današnjemu mjestu te prije nego što je današnji Vrbnik nastanjen i crkva sv. Marije posvećena.

Iako pisani izvori ne spominju vrijeme nastanka crkve, na temelju građevinskih i arhitektonskih elemenata može ju se vremenski smjestiti u romaničko razdoblje, odnosno u 12./13. stoljeće.

S arhitektonskoga gledišta riječ je o manjom jednobrodnoj sakralnoj građevini srednjih dimenzija, s izbačenom polukružnom apsidom.

Zidovi su zidani od pravilnih klesanaca uslojenih u pravilne redove. Vidljiva je razlika u načinu zidanja južnog i sjevernog zida crkve koji je zidan od manjih klesanaca, što upućuje na prilagodbu nekoga starijeg, možda i antičkog zdanja.