Crkva sv. Klementa u Klimnu u izvorima se spominje još 1381. kao vlasništvo obitelji Malatestinić iz Solina. Uz crkvu se u 16. stoljeću veže bratovština sv. Klementa. Crkva dijeli sudbinu drugih sakralnih zdanja na otoku pa je u vrijeme francuske okupacije bila desakralizirana, a potom je 20-ih godina 19. stoljeća Monarhija daje puku na uporabu za vjerske potrebe. Crkva je tada i stotinu godina poslije, 1926., bila višestruko obnovljena. Do danas je prepoznatljiv tek ostatak srednjovjekovne seoske crkvice, jednobrodne građevine s izbačenom apsidom na jugu  i preslicom na ulaznome sjevernom pročelju.

U crkvi se nalazi drveni renesansni poliptih iz 16. stoljeća s prikazom Bogorodice s djetetom i svecima. Na predeli je prikazana scena Poklonstvo pastira. Riječ je o renesansnom radu izrazitih umjetničkih vrijednosti. Drveni oltarni poliptih zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske.