U uvali sv. Jurja, sjeverno od Vrbnika, na izbočenoj punti nalaze se ostaci srednjovjekovne crkve sv. Jurja. Dimenzijama je to skromna crkva, jednobrodna, s apsidom izbačenom na istočnoj strani. Iako napuštena i desakralizirana, još uvijek odolijeva vremenu te joj nedostaje jedino krov. Ulazi u sferu važnijih ostataka romaničke sakralne arhitekture, a njezinu važnost naglašavaju i ostaci fresaka koji krase njezine zidove. U sjevernom ramenu apside još se uvijek razaznaje lik sveca naslikan laganim potezom kista, zelenom bojom – to je sveti Juraj.

Osim slike sv. Jurja, u južni zid crkve urezan je prikaz jedrenjaka koji se ubraja u najstarije prikaze starohrvatskih jedrenjaka. Riječ je najvjerojatnije o zavjetnom prikazu srednjovjekovne nave, velikoga transportnog jedrenjaka s tri jarbola, rađenog rukom pomorca.