Na skrovitome malom brežuljku poviše Solina nalazi se srednjovjekovna crkva sv. Filipa i Jakova. U izvorima se spominje još u drugoj polovici 14. stoljeća. Za vrijeme francuske vladavine bila je desakralizirana, ali su je austrijske vlasti 20-ih godina 19. stoljeća dale puku u Solinama da se o njoj brine. Tada je obnovljena i vraćena u bogoslužje. Riječ je o jednobrodnoj crkvi s izbačenom apsidom prema jugu. Sagrađena je u ruralnom romaničkom stilu kakav nalazimo i drugdje na otoku Krku. Na ulaznom pročelju nalazi se krovna preslica sa zvonom kojim se vjernike poziva na obred.