Na današnjoj cesti koja iz Omišlja vodi prema Krku, u blizini Malinske, uski put kroz gustu šumu vodi do važnoga arheološkog lokaliteta otoka Krka nazvanog Cickini. Tu su nađeni ostaci rimskog naselja iz 1. i 2. stoljeća te crkve iz 6. stoljeća. Crkva je jednobrodna i ima oblik latinskog križa, a pronađeno je i predvorje (narteks) te krstionica s krsnim zdencem koji još više ističe njezinu važnost u prodiranju kršćanstva na otok Krk. Pretpostavlja se da je crkva nosila titular sv. Ciprijana. Napuštena je u ranome srednjem vijeku, iako postoje tragovi kasnijega kratkotrajnog oživljavanja, no ne u izvornim gabaritima.

U mjestu Sv. Vid-Miholjice nedaleko od Malinske izložen je maleni muzejski postav koji obuhvaća svu kamenu plastiku i drugi dekorativni materijal pronađen tijekom istraživanja na lokalitetu Cickin.